Verwijzers

Voor wie?

Match ondersteunt jongeren in Overijssel in de leeftijd van 12 tot 25 jaar bij:

  • Het vinden van hun plek in de maatschappij
  • Het versterken van het zelfvertrouwen
  • Het vergroten van het netwerk
  • Het maken van keuzes in bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd

Werkwijze

Match zet gemotiveerde volwassenen in. Zij worden voor een periode van een jaar gekoppeld aan een jongere en begeleid door de coördinator.
Een vrijwilliger geeft positieve aandacht door wekelijkse afspraken. Jongere en vrijwilliger ondernemen samen activiteiten en de vrijwilliger ondersteunt de jongere daarnaast op de leefgebieden waar dit nodig is.

Goed om te weten

  • Alle vrijwilligers worden getraind en begeleid tijdens hun vrijwilligerswerk. Zij overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • Ondersteuning is altijd tijdelijk en vanaf de start gericht op het op eigen kracht weer verder kunnen.
  • Ondersteuning door Match kan zowel voor, tijdens, als na afsluiting van een hulpverleningstraject plaatsvinden.
  • Deelname aan Match is gratis en er is een klein budget voor activiteiten.

Meer weten?

Bel 074 2567455
Of mail naar match.overijssel@humanitas.nl