Aanmeldformulier verwijzers

IMG_0191.JPG

U kunt ons inschakelen wanneer het gaat om

Jongeren in de gemeenten Zwolle, Deventer en Voorst in de leeftijd van 12 tot 25 jaar:

  • Die moeite hebben bij het vinden van hun plek in de maatschappij

  • Hun zelfvertrouwen willen versterken

  • Hun netwerk willen vergroten

  • Het lastig vinden om keuzes te maken op school, werk of vrije tijd

We werken als volgt

We zetten gemotiveerde volwassenen in die voor een jaar gekoppeld worden aan een jongere en ze worden begeleid door de coördinator.
Deze vrijwilliger geeft positieve aandacht door wekelijks af te spreken en onderneemt samen met de jongere activiteiten. De vrijwilliger ondersteunt de jongere op de verschillende leefgebieden.

Goed om te weten

  • Alle vrijwilligers worden door onze professionals getraind en begeleid tijdens hun vrijwilligerswerk.

  • Elke vrijwilliger overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag.

  • Onze ondersteuning is altijd tijdelijk en er op gericht dat de jongere eigen kracht verder kan.

  • De ondersteuning door Match kan zowel voor, tijdens, als na afsluiting van een hulpverleningstraject plaatsvinden.

  • Deelname aan Match is gratis en er is een klein budget voor activiteiten.

  • Jonge moeders en jonge nieuwkomers kunnen ook een beroep doen op Match.

Als u meer wilt weten bel ons dan op 06-35130445 (Deventer/Voorst) of 06-83889595 (Zwolle) of mail naar match.overijssel@humanitas.nl 

of meldt een jongere aan via onderstaand formulier.

Graag het formulier zo volledig mogelijk invullen inclusief school en woonplaats jongere en je naam en emailadres als verwijzer, wij nemen z.s.m. contact met je op.